คู่มือการใช้ CBD

เวลาที่ดีที่สุดในการลองใช้ CBD ควรเป็นเวลา 30-60 นาทีก่อนเข้านอน เพราะท่านสามารถบอกได้ว่า CBD ส่งผลต่อร่างกายของท่านมากเพียงใด อย่าลืมสังเกตว่า CBD ทำงานได้ดีเพียงใดในการทำให้ท่านรู้สึกง่วงและหลับสนิทตลอดทั้งคืน

CBD ปริมาณน้อยเกินไป

หากท่านใช้ CBD ในปริมาณน้อยเกินไป ท่านจะไม่เห็นผลหรือผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะสงสัยว่าสิ่งที่โฆษณาเกี่ยวกับ CBD ทั้งหมดคืออะไร ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ บ่อยครั้ง และนี่คือช่วงเวลา ที่เราต้องทำหน้าที่ในการให้ความรู้ หากต้องการเห็นผล เราแนะนำให้เพิ่มปริมาณ 5-10 มก. 1-2 วันจนกว่า จะได้ผลตามที่ต้องการ

CBD ปริมาณมากเกินไป

เมื่อท่านจะเพิ่มปริมาณ CBD ของท่าน การติดตามอาการและผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อท่านใช้ CBD ในปริมาณ ที่สูงขึ้น ท่านจะสังเกตเห็นว่า CBD มีประสิทธิภาพมากในระยะหนึ่ง และต่อไปท่านจะไม่รู้สึกอะไรมากนัก ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านควรลดปริมาณลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมที่สุด

สม่ำเสมอ

ท่านต้องใช้ CBD อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ร่างกายของท่านได้รับ CBD อย่างสม่ำเสมอ Cannabinoids ช่วยปรับปรุงและเติมเต็มตัวรับ CB1 & CB2 ของท่านเพื่อรักษาสภาวะสมดุลในร่างกายของท่าน และท่านต้องใช้ CBD ต่อไปทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ

CBD ของสยามเฮิร์บเฮลธ์ มี CBD ประมาณ 5 มก. ต่อหยด (200 หยดต่อขวด)

หยดน้ำมันใต้ลิ้นของท่านและปล่อยให้น้ำมันอยู่ใต้ลิ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งนาทีก่อนกลืน

ตัวอย่างตารางการใช้ CBD

วันที่ 1-3: 10 มก.

วันที่ 4-5: 15 มก. (รู้สึกมากกว่าการใช้ที่ปริมาณ 10 มก.)

วันที่ 6: 20 มก. (รู้สึกมากกว่าการใช้ที่ปริมาณ 15 มก.)

วันที่ 7: 20 มก.

วันที่ 8-9: 25 มก. (รู้สึกมากกว่าการใช้ที่ปริมาณ 20 มก.)

วันที่ 10:25 มก. (รู้สึกได้ แต่น้อยกว่าวันที่ 8 เล็กน้อย)

วันที่ 11: 20 มก. (กลับไปใช้ปริมาณที่เหมาะสมที่สุด)