นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้า

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายจากผู้ผลิต หรือสินค้าเสียหายจากการขนส่ง สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า โดยถ่ายวีดิโอตอนแกะกล่องพัสดุเป็นหลักฐานยืนยันมาเท่านั้นและไม่แกะแพ็คเก็ตสินค้าออก หากไม่มีหลักฐานเป็นวีดิโอทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี ติดต่อ [email protected] พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนสินค้า

 • สินค้าลดราคาไม่สามารถคืนได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • รายการต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เสียหายและเป็นต้นฉบับ
 • คำขอส่งคืนจะต้องเริ่มต้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ติดต่อ [email protected] พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับขั้นตอน

 • ติดต่อ [email protected] พร้อมกับหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ
 • เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณเพื่อไปรับของที่ส่งคืน

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • เมื่อคำสั่งถูกส่งคืนหรือยกเลิกโดยระบบ
 • การคืนเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงิน
 • การคืนเงินจะเริ่มขึ้นหลังจากที่สินค้าถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าและได้รับการอนุมัติคุณภาพผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการคืนเงินโดยประมาณดังนี้

บัตรเครดิต/เดบิต: 30-45 วันทำการหลังจากได้รับและอนุมัติรายการส่งคืน